Vi hjälper dig med allt inom tätskikt

Garage - Villa - Innergård - Fundament - Bro

Vi hjälper dig med allt inom tätskikt

Garage - Villa - Innergård - Fundament - Bro

Specialister på beständiga tätskikt i Stockholm

Sveriges klimat ställer särskilda krav på hållbarheten för byggnader och konstruktioner. Vatten och fukt är stora fiender för varje konstruktion om man inte har rätt skydd.

Tätskikt är ett nödvändigt skydd för att förlänga konstruktionens livslängd och säkerställa dess säkerhet. Genom att förhindra att fukt tränger in minskar man riskerna för skador, mögelbildning och strukturella problem. Tätskikt finns i olika former beroende på vart det appliceras. Nedan följer några exempel på konstruktioner som drar nytta av tätskikt.

Vi är certifierade tätskiktsmontörer som utför alla typer av tätskiktsarbeten i hela Stockholm med omnejd. Våra kunniga medarbetare har lång erfarenhet av låglutande tak och kan erbjuda totallösningar inom området.

Vi arbetar med många former av tätskikt

Vi utför tätskiktsarbeten på terrasser, låglutande tak, industribyggnader, bostadshus, småhus och andra byggnader. Vi utför även isoleringsarbeten i kombination med tätskikt. Det kan handla om applicering av tätskikt på bjälklag och liknande. Vi utfärdar givetvis långa och trygga garantier (15 år på utförda arbeten) som ger dig som kund en trygghet i längden.Garantin är dessutom efterförsäkrad. När slutbesiktningen är godkänd lämnar vi över ett försäkringsbevis.

Har du frågor eller önskar offert på läggning av tätskikt i Stockholm? Kontakta oss här!

Tätskikt på tak

Vi är dina experter när det kommer till tätskikt för låglutande och lätt lutande tak. Då taket är den mest utsatta delen för varje byggnad, vad gäller väder och vind, är det viktigt att arbetet görs noggrant. Här erbjuder vi, förutom en kvalitativt utförd tjänst, ett brett urval av material för tätskikt på tak. Dessa innefattar bland annat papptak, duktak och gröna tak. 

Anlitar du oss för tätskikt på tak kan du förvänta dig en, efter byggnadens förutsättningar, anpassad taklösning. Hållbart, snyggt och isolerande.

Tätskikt Stockholm – så arbetar vi

Vi börjar med att sätta oss ner och lyssna på era behov och önskemål. Sedan presenterar vi en detaljerad offert med ett fast pris.

Innan vi sätter igång med arbetet, genomför vår projektledare en noggrann inspektion av platsen. Detta förarbete är avgörande för att säkerställa en framgångsrik arbetsprocess.

När arbetet väl påbörjats är det samma erfarna projektledare som styr projektet från början till slut. Vi prioriterar öppen och transparent kommunikation och välkomnar era synpunkter och önskemål under hela processen.

Innan vi avslutar projektet, genomför vi en noggrann intern kontroll för att säkerställa att allt har utförts enligt plan och på bästa möjliga sätt. Detta följs av en slutlig besiktning tillsammans med er som kund.

Tätskikt på bro

För att skydda broar använder vi oss av gjutasfalt, som till skillnad från vanlig asfaltbetong inte bildar några hålrum. Detta försenar erosion, slitningar från trafik och att vatten tränger in i konstruktionen avsevärt.

tätskikt stockholm

Tätskikt i garage

Det finns olika typer av tätskiktsmaterial som passar för garage. Epoxy- och polyuretanbaserade produkter är vanligt förekommande tack vare deras slitstyrka och förmåga att stå emot kemikalier.

Tätskikt i villa

Skyddar hemmets fundament, väggar och tak från skadlig penetration av fukt. Gällande material för tätskikt i villor finns det olika alternativ. Exempelvis mark- och vätskebaserade membran och sprutapplicerade produkter.

Tätskikt för innergård

Innergårdar har en tendens att dra på sig många fukt- och vattenskador. Vi ser till att uteplatser och gemensamma utrymmen förblir torra och välbevarade. Här arbetar vi vanligtvis också med gjutasfalt.

Tätskikt för fundament

Även här finns det många olika alternativ av material för tätskikt. Dessa förhindrar vattenskador och stärker byggnadens strukturella integritet.

Att reparera skador orsakade av ett bristfälligt tätskikt är ofta dyrare än att lägga nytt. Underlagets estetiska värde påverkas också av vattenläckage som orsakar fläckar, avfärgning och andra skador. Ett väl applicerat tätskikt kan dessutom öka konstruktionens eller byggnadens värde för framtida köpare.

tätskikt stockholm

Investera i fundamentets hållbarhet

Tätskiktets väsentlighet kan inte överdrivas. Ett bra lagt tätskikt förlänger byggnadens eller konstruktionens livslängd markant, medan ett bristfälligt lagt tätskikt kan orsaka stora skador.

Framför allt är vatten som tränger in i byggnadens strukturer ett vanligt hot som kan orsaka omfattande skador, däribland ruttnande trä, korrosion av förstärkningsjärn eller skador på annat byggnadsmaterial. Fuktiga miljöer är dessutom en fördelaktig grogrund för mögel.

Över tid kan också vatten och fukt försämra byggnadens eller konstruktionens strukturella bas. Vanligt är att vatten i sprickor fryser och expanderar, vilket vidgar sprickorna. Isoleringsförmågan försämras också, vilket kan leda till höga kostnader för uppvärmning.

Tätskikt förhindrar allt detta. Med hjälp av gjutasfalt, mark- och vätskebaserat membran eller andra typer av material förhindrar vi fukt- och vattenskador i alla typer av underlag. Förebygg framtida utgifter genom att använda högkvalitativt tätskikt.

Tätskikt Stockholm - kom igång redan idag

När du väljer oss får du en fullständig lösning, då våra specialister alltid tar fram den bästa strategin för just ditt projekt. Med vår långa erfarenhet inom tätskikt i Stockholm kan du lita på att arbetet blir väl utfört. För varje steg garanterar vi transparens, kvalitet och precision.

Ditt byggprojekt förtjänar det bästa skyddet mot de element som kan hota dess livslängd och skönhet. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Vi skapar en framtid utan fuktskador